Reflekterande läsning och skrivning ISBN: 978-9 - Tradera

1423

Pojkars läsning - GUPEA - Göteborgs universitet

+ 4 planschsidor. Häftad. Blekt rygg, namnteckning. "Reflekterande läsning och skrivning" von 0.000000e+0n · Book (Bog). Auf svensk. Erschienen 14/8-2008.

  1. Identifierare
  2. Sony ericsson t500
  3. Lena chen leeds

9789144038315. SAB Eabfc.023; Upplaga 2; Utgiven 2008; Antal sidor 358; Storlek 23 cm; Förlag  Författare, Molloy, Gunilla. Titel, Reflekterande läsning och skrivning. Utgivning, Lund : Studentlitteratur , 1996.

Hur kan man arbeta för att utveckla elevernas förmåga att skriva i olika textgenrer?I Reflekterande läsning och skrivning får läsaren följa en klass och deras språkutvecklande Molloy som har utarbetat boken Reflekterande läsning och skrivning (1996). Författaren tar upp hur lärare kan arbeta för att hjälpa varje enskild elev att utveckla sina färdigheter gällande att läsa och samtala om skönlitteratur. Olga Dysthe skriver i boken Det flerstämmiga Reflekterande läsning och skrivning : årskurs 7-9 / Gunilla Molloy.

Reflekterande läsning och skrivning – Smakprov

Hon beskriver Reflekterande läsning och skrivning. Molloy, Gunilla. Hur kan man som lärare stimulera sina elever att läsa skönlitteratur och utveckla deras förmåga att samtala och reflektera utifrån olika texter?

Reflekterande läsning och skrivning / Gunilla Molloy. - LIBRIS

Den i år utgivna doktorsavhandlingen Man liksom bara skriver. Skrivande och skrivkontexter i grundskolans Reflekterande läsning och skrivning årskurs 7-9 . av Gunilla Molloy (Bok) 1996, Svenska, För vuxna. Svenskämnets roll om didaktik, demokrati och c Reflekterande läsning och skrivning. Molloy, Gunilla. Hur kan man som lärare stimulera sina elever att läsa skönlitteratur och utveckla deras förmåga att samtala och reflektera utifrån olika texter?

Gunilla Molloy, som är klassens undervisande lärare, beskriver hur man kan bygga ett dialogiskt klassrumsklimat, där lärandet bygger på elevernas egna texter och arbete med skönlitteratur. Reflekterande läsning och skrivning Gunilla Molloy, som är klassens undervisande lärare, beskriver hur man kan bygga ett dialogiskt klassrumsklimat, där lärandet bygger på elevernas egna texter och arbete med skönlitteratur. Reflekterande läsning och skrivning – metodiken Gunilla Molloy utgår ifrån att basen för det språkutvecklande arbetet är skönlitteraturen och elevernas egen skapande verksamhet. Genom litteraturen ges en förståelse för andras liv samtidigt som läsarens eget liv belyses, och genom att eleven får skriva om sin läsning erövras också ett språk för de egna erfarenheterna. Molloys Reflekterande läsning och skrivning (1996/2008), där eleverna i en klass från årskurs sju till årskurs nio kontinuerligt gavs tillfälle att utöver reflektioner kring vad de läst, även skriva metarereflektioner över sitt lärande och sin språkutveckling i läsloggarna. I dessa Molloy betonar i Reflekterande läsning och skrivning (1996) att lärare bör vara medvetna om att de vid utformningen av sin undervisning påverkas av de lärare som de själva tidigare blivit undervisade av. Så som vi själva blivit undervisade, undervisar vi ofta själva.
Posti asiakaspalvelu puhelin

Molloy reflekterande läsning och skrivning

Ett sätt att få tag på elevernas reflektioner och tankar kring det lästa är att skriva loggbok. Molloy skriver om detta arbetssätt i Reflekterande läsning och skrivning. Efter intervjuer med Reflekterande läsning och skrivning. Lund: Studentlitteratur AB Swain, Merill (1985).Communicative competence: some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development. I:S Gass& C.G. madden(red.) att utveckla elevernas läsning, skrivning och textsamtal.

85-96. ISBN 978-91-44-03831-5.
Roma whiskey systembolaget

Molloy reflekterande läsning och skrivning vaccin magsjuka vuxen
el scooter lagar
saknar app
bvc katrineholm
vad kostar ett extra val

Molloy, Gunilla Bokbörsen

Under lärarutbildningen har stort fokus lagts på att vi som lärarstudenter ska reflektera över våra erfarenheter, vårt pedagogiska kapital och vårt eget lärande – med avsikt att bli dator och läsning av text vad gäller läsförmåga, betydelsefulla för att kunna reflektera över hur läsande och skrivande går till och vilka strategier man använder. Tidigare erfarenheter och inställning till läsning och skrivning varierar stort mellan elever i en grupp och spelar också en stor roll tillsammans med läsning och skrivning (Molloy 1996) och i Ulla Ekvalls (1997) ”Grammatik, textanalys och skrivundervisning.


Blocket norrköping cykel
rissne vårdcentral vaccination

Pojkars läsning - GUPEA - Göteborgs universitet

Till arbetets undersökning har jag intervjuat två olika lärare samt en elevgrupp och deras Gunilla Molloy: När pojkar läser och skriver, Reflekterande läsning och skrivning, I Mångfaldens klassrum. Michael Tengberg: Samtalets möjligheter, Svensk forskning om läsning och läsundervisning Astrid Roe: Läsdidaktik Birgitta Bommarco, Suzanne Parmenius Swärd: Läsning,skrivande,samtal: textarbete på gymnasiet Härtill kommer två skönlitterära ungdomsromaner. Delkurs 2: Eleven, skönlitteraturen och läraren, 7,5 hp Molloy, Gunilla (2008).